ÓVODAI NEVELÉS JÁTÉKKAL, MESÉVEL

Nevelőtestület

Nagy Ilona - óvodavezető

Kovács Lászlóné - óvodapedagógus

Szilasi Enikő - óvodapedagógus

Gerencsér Ferencné- óvodapedagógus

Molnár Alíz - óvodapedagógus

Hufnágel Zsuzsanna - óvodapedagógus

Török Jánosné - pedagógiai asszisztens

Gulyásné Mohácsi Éva - dajka

Horváth Krisztina - dajka

Nagyné Csörgő Hajnalka - dajkaJáték

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék - szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul kell kielégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé.

A játék fejleszti a gyerekek kreativitását, ezzel mintegy élményt ad a gyerekeknek.

A játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenység.

Mese

A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. A vers, a mese az anyanyelvi nevelés része. Mindig többről szól, mint amit szavakkal kimond. Ezért nagyon fontos az igényes válogatás. Ehhez a legnagyobb és legfontosabb területet a népköltészet adja. A népi mondókák, rigmusok, népmesék minden korosztálynak bőséges kínálatot nyújtanak. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. A lovagoltatók, simogatók, ringatók stb. a meghitt együttlétek alatt érzelmi kötődést alakítanak ki. A gyermek saját vers-és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentálhigiénéjének elmaradhatatlan eleme.


Elérhetőségek

Írjon nekünk!

Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda

8143. Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.
ovoda@sarszentmihaly.hu

Hívjon bennünket

+36-22-445-004

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el